Omgaan met Rouw & Verlies op de werkvloer

Ben jij een werkgever of leidinggevende die 100% commitment heeft op het welzijn van jouw werknemers omdat je 100% commitment hebt op de groei van jouw bedrijf?

Dan heb je ook oog voor rouwprocessen.

Rouwprocessen?! Is dat niet iets privé?

Nee, want:

Rouwprocessen treden op na allerlei soorten Verlies: na een overlijden maar ook na een scheiding, verlies van gezondheid, een ontslag, het (al dan niet tijdelijk) verdwijnen van een collega, na een fusie en daarmee het verdwijnen van de werkgever waar hij/zij ooit voor gekozen heeft, verlies van huis, jobinhoud, een grote deal of een grote klant, verlies van zelfvertrouwen, … Een Verlies kan dus ook op het werk plaatsgevonden hebben!

Nee, want:

Wat is privé?! Onvermijdelijk heeft je “privé-leven” impact op je professionele prestaties. En als dat niet zo is, of soms zelfs een gunstig effect lijkt te hebben op het eerste gezicht, ook dan moet je je vragen stellen! Want de weerslag van iemand die zich aanvankelijk op zijn/haar werk stort komt er vroeg of laat toch aan. Dan komt “burn-out” al eens om de hoek loeren en dat kan jij, als werkgever eenvoudig helpen voorkomen!

Daarom, voor het welzijn van je werknemer én je bedrijf, wil jij:

  • inzicht hebben in rouw- en verwerkingsprocessen
  • kunnen (h)erkennen bij je team member of hij zij ergens mee struggelt
  • weten hoe je kan helpen om de impact op de werklust van je werknemer en dus op de rendabiliteit van jouw bedrijf, zo veel mogelijk te beperken.

In een training geef ik jou theorie en praktijk, tips en concrete oefeningen om te herkennen wanneer je werknemer rouwt, hoe hij/zij dat doet en hoe jij als werkgever of leidinggevende een positieve bijdrage kan leveren voor het welzijn van jouw werknemer.

Met deze training investeer je in jezelf, in je werknemer en in je bedrijf.

En tenslotte ook in onze maatschappij.

Contacteer me voor een vrijblijvende kennismaking en een offerte op maat.
Download hier alvast een uitgebreider informatiebrochure om te tonen aan je collega’s en/of managementteam.